Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę z dnia 28 sierpnia 2009 roku o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja ma charakter porządkowy i redakcyjny. Z punktu widzenia realizacji inwestycji związanych z przygotowaniami do Euro 2012 najistotniejszą zmianą jest przepis dotyczący trybu ustalania wysokości odszkodowań związanych z przejęciem nieruchomości i gruntów na inwestycje Euro 2012. Ustawa przewiduje m.in., że jeśli w terminie dwóch miesięcy od dnia wydania decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 nie uda się ustalić wysokości odszkodowania, wojewoda ustali ją w drodze decyzji niezwłocznie od daty wszczęcia postępowania.
Wnp.pl za PAP, 18 września 2009 r.