Na tę wiadomość czekało wielu wytwórców energii elektrycznej. Prezes URE przypomniał zasady kwalifikacji biomasy na cele energetyczne, określił też parametry paliwa uzyskiwanego z palmy olejowca gwinejskiego.

Na stronie internetowej URE zamieszczono informację, z której wynika, że paliwo/odpad może zostać uznane za biomasę (stałą lub ciekłą) na cele energetyczne tylko w przypadku, gdy spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) stanowi stałą lub ciekłą substancję pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego;

2) ulega biodegradacji w tym znaczeniu, że nie zawiera w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości biomasy danego rodzaju, tj. nie zawiera w sobie „dodatków” niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, np. metali ciężkich albo innych niebiodegradowalnych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania, a zatem wpływałyby na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia (czyli sui generis pomocy publicznej);

3) nie jest biopaliwem w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.).

Prezes URE poinformował też, że w załącznikach ogłoszonej informacji będą sukcesywnie zamieszczane specyfikacje paliw zawierające parametry, których spełnienie będzie kwalifikowało dany rodzaj paliwa do biomasy na cele energetyczne. W pierwszym z załączników do Informacji nr 30 Prezes URE zakwalifikował do biomasy na cele energetyczne paliwo w postaci pozostałości z procesu uzyskiwania oleju palmowego (z palmy olejowca gwinejskiego).

Źródło: www.ure.gov.pl
Data publikacji: 6 października 2011 r.