Obecnie limit ten wynosi 400 tys. zł i wynika z art. 127 ust. 6 ustawy o VAT. Ministerstwo Rozwoju pracuje nad ustawą, która miałaby obniżyć go do poziomu 200 tys. zł.

Rzecznik TSUE Yves Bot uważa jednak, że w ogóle nie powinno być takiego limitu. Wystarczy, żeby sprzedawca nie uczestniczył świadomie w oszustwie podatkowym i aby spełnione były wszystkie inne warunki Tax Free (np. nabywca kupił towar za określoną kwotę).
 
Wprawdzie opinia ta nie jest wiążąca dla TSUE, ale sędziowie trybunału bardzo często kierują się wskazówkami rzeczników generalnych. Jeśliby więc w wyroku podzielili opinię rzecznika, to może się okazać, że wiele polskich małych firm uzyska prawo do zwrotu podatku przy sprzedaży towarów podróżnym spoza Unii Europejskiej.
 
(...)