– Założeniem przyświecającym naszemu przedsięwzięciu jest promowanie wybitnych inicjatyw o charakterze gospodarczym, których autorami są polscy przedsiębiorcy – podkreśla Waldemar Piórek, pomysłodawca i organizator konkursu WIKTORIA, prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców – w naszej ocenie tego rodzaju działania są potrzebne, a potwierdza to najlepiej fakt, że konkurs na stałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń dla polskiego środowiska biznesu. Wierzymy, że podobnie jak poprzednie edycje, jego tegoroczna odsłona będzie okazją do dyskusji nad kierunkiem zmian zachodzących na rynku krajowym oraz szansami przed jakimi stoją polskie firmy – ocenia Waldemar Piórek, Prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców i Przewodniczący Kapituły Konkursu.

Ogólnopolski konkurs WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców to inicjatywa, której organizatorem jest Warszawska Izba Przedsiębiorców, a adresatami przede wszystkim małe i średnie firmy Projekt ma na celu wyróżnienie dobrych praktyk oraz działań, które w istotny sposób zmieniają oblicze polskiego biznesu. Nagroda WIKTORIA przyznawana jest 15 kategoriach. Szczegółowy wykaz dostępny jest na stronie www.nagrodawiktoria.pl/o-konkursie/materialy-konkursowe. Firmy uczestniczące w konkursie powinny przesłać zgłoszenie do 31 lipca na adres organizatora: biuro_promocji@nagrodawiktoria.pl. Kolejnym etapem jest wypełnienie Zeszytu Konkursowego, w którym nominowani prezentują najważniejsze informacje o firmie oraz jej osiągnięcia. Termin przesłania Zeszytu upływa 5 września 2016 roku. W trakcie osiemnastu dotychczasowych edycji konkursu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców, w wydarzeniu uczestniczyło już ponad 6150 firm, z których 2550 otrzymało nominację, a 656 zostało laureatami i otrzymało statuetkę Wiktorii. Wśród wyróżnionych podmiotów znaleźli się między innymi: Grupa Integr.pl, SITA, Itaka, Radio ZET, ERGO Hestia, Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji, Adampol, J.W. Construction, Spółdzielnia Pracy ,,Muszynianka”, OKNOPLAST sp. z o.o., INTER CARS S.A, Grupa Azoty i wiele innych. Laureaci otrzymają nie tylko statuetkę WIKTORII, ale przede wszystkim zdobędą potwierdzenie wysokiej jakości swoich usług i produktów. Nagroda jest dowodem wiarygodności finansowej firmy i rzetelności. Więcej informacji o konkursie WIKTORIA na stronie www.nagrodawiktoria.ploraz profilach Facebook i Twitter.