Seminarium otworzyła dr Monika Gładoch, doradca Prezydenta Pracodawców RP, która w swoim przemówieniu podkreślała, jak ważna dla Organizacji jest problematyka dialogu społecznego.

– Zwłaszcza teraz, gdy jesteśmy świadkami wielu niepokojów społecznych, dialog stanowi dla nas jeden z priorytetów. Cieszę się z faktu, że dziś możemy spotkać się w gronie przedstawicieli pracodawców, pracowników oraz reprezentantów związków zawodowych, i wspólnie zastanowić się nad możliwościami wsparcia przedsiębiorstw i pracowników w kontekście zapobiegania konfliktom w ich otoczeniu – stwierdziła dr Monika Gładoch. Zaznaczyła też, że mediacje są optymalną formą rozwiązywania konfliktów społecznych, w tym także sporów zbiorowych. – Przykładowo: 540 dni trwa dochodzenie swoich praw przed sądem gospodarczym, kolejne 140 dni trwa egzekucja wyroku – wyliczała.
– W zaokrągleniu tylko 1 proc. spraw administracyjnych trafia do mediacji, natomiast odsetek spraw podatkowych rozwiązywanych w ten sposób jest praktycznie zerowy – twierdziła z kolei dr Krystyna Szałkowska-Kozyra, kolejna prelegentka seminarium, prawniczka zajmująca się m.in. mediacjami. W trakcie swojej prezentacji przedstawiła szczegółowe wyliczenia, z których jasno wynika, że rozwiązywanie sporów w drodze mediacji, bez kierowania spraw do sądu, niesie ze sobą wiele korzyści; przede wszystkim – choć nie tylko – finansowych. – Przedsiębiorca prowadzi działalność na własne ryzyko, na własną odpowiedzialność oraz dla zysku. Mediacja w porównaniu z postępowaniem sądowym ma wiele zalet. Koszt postępowania sądowego w przypadku wartości sporu o wysokości 200 tys. euro jest pięciokrotnie wyższy niż mediacji – wyjaśniała.
Obecny podczas seminarium Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gratulował Pracodawcom RP inicjatywy, jaką jest Centrum Wsparcia Przedsiębiorców. Także w jego ocenie i ocenie Ministerstwa mediacje są tą formą rozwiązywania sporów, która jest w tej chwili najbardziej pożądana. – Efektywność sporów sądowych stanowi bowiem barierę w działalności gospodarczej – dodał. Przedstawił też szczegółowo plany resortu dotyczące planowanych reform, m.in. ustawy o związkach zawodowych czy rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Osią tych zmian ma być tzw. reprezentatywność stron w rozwiązywaniu sporów zbiorowych – prymat wspólnej reprezentacji. – Chcemy zaproponować mediację prewencyjną – zapowiada Jacek Męcina.
Ukoronowaniem pierwszej części seminarium była scena mediacji odegrana przez aktorów. Pokazała, w jak prosty i skuteczny sposób można w drodze mediacji rozwiązać spór na linii pracodawca – pracownik, bez konieczności kierowania go na drogę sądową.