W Komitecie Technicznym 253 ds. Akustyki Architektonicznej Polskiego Komitetu Normalizacji trwają prace nad normą dotyczącą czasu pogłosu w pomieszczeniach.
Norma ma roboczy tytuł PN-B-02151-4 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące czasu pogłosu. Dokument ten obejmuje wskazania techniczne i parametry czasu pogłosu w zakresie użyteczności przestrzeni wewnątrz budynków w przypadku normalnego użytkowania bez wspomagania systemami elektroakustycznymi. Przygotowywany czwarty tom norm PN-B-02151 powstaje w celu zdefiniowania źródła wiedzy technicznej do powszechnego użytku, które może być przywołane przez przepisy budowlane poprzez powołanie wskazujące. Prace mają związek z nowelizacją z dnia 8 lipca 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z którą wymagania ochrony przed hałasem zostały poszerzone o zakres ochrony przed nadmiernym pogłosem.
Źródło: Inzynierbudownictwa.pl, 29 czerwca 2010 r.