Bioelektrownia, pracująca w oparciu o innowacyjną i niezwykle niskoemisyjną technologię Sarre bazującą na procesach pirolizy i zgazowania, wyprodukuje w ciągu roku 77 tys. MW energii elektrycznej i 540 tys. GJ ciepła. Pracę znajdzie w niej 80 osób.

Dzięki zastosowaniu technologii Sarre przedsięwzięcie będzie zyskowne. Wskaźnik zwrotu z inwestycji przekroczy 20 proc. Spalanie odpadów w tradycyjnej spalarni rusztowej nie daje tego efektu – bez dotacji jest deficytowe.

Sama technologia Sarre jest wynikiem prac polskich inżynierów. Umożliwia ona przetwarzanie niemal wszystkich rodzajów odpadów organicznych, zarówno komunalnych, jak i przemysłowych na wodór lub gaz wodny.

Zaplanowane na 2015 rok uruchomienie siłowni może stać się początkiem rewolucji, jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami. Szerokie zastosowanie tej technologii pozwoli względnie szybko zbliżyć się Polsce do realizacji wymogów unijnych, jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami, a zwłaszcza zmniejszenie ilości odpadów organicznych wywożonych na składowiska. A jednocześnie, dzięki wysokiej stopie zwrotu z inwestycji, w dłuższej perspektywie będzie stanowiło mniejsze obciążenie dla samorządowych budżetów.

Inwestorem jest polsko-brytyjska spółka Eko-Region Kleszczów Sp. z o.o. Wykonawcą poznańskie zakłady H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. Wartość zawartego kontraktu to 354 mln zł.