„Pożyczać czy dotować - dylematy finansowania ekologii w Polsce i na świecie” - VIII Forum Regionów Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju

„Pożyczać czy dotować - dylematy finansowania ekologii w Polsce i na świecie” to temat debaty, która odbyła się 3 września podczas XXIV Forum Ekonomicznego VIII Forum Regionów w Krynicy Zdroju.

Zorganizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej debata była poświęcona mechanizmom i instrumentom finansowym, wykorzystywanym w ochronie środowiska naturalnego i gospodarki wodnej.

Uczestnicy panelu zgodzili się, że przedsięwzięcia proekologiczne należy wspomagać i dotacjami, i pożyczkami, uwzględniając charakter beneficjentów, rodzaj dofinansowanych zadań, a także stan majątkowy Narodowego Funduszu.

Forum Regionów to najważniejsze spotkanie przedstawicieli władz regionalnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej z przedstawicielami administracji publicznej i Unii Europejskiej. Stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań samorządowców z biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, przedstawicielami ministerstw i agend rządowych. Wydarzenie jest integralną częścią odbywającego się już po raz dwudziesty czwarty Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Więcej na temat Forum Ekonomicznego na: www.forum-ekonomiczne.pl

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 8 września 2014 r.

Data publikacji: 8 września 2014 r.