Inwestorzy będą mieli więcej czasu od wydania pozwolenia, aby zacząć budowę. Nowelę dającą dodatkowy rok na przygotowanie prac podpisał 31 lipca prezydent

Gdy zmiana prawa budowlanego wejdzie w życie, inwestorzy zyskają dodatkowy rok na przygotowanie się do budowy. Stracą bowiem pozwolenie na budowę, jeśli nie ruszą z pracami w ciągu trzech lat (liczonych od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu stała się ostateczna). Dotychczas obowiązywały jedynie dwuletnie terminy, także w wypadku inwestycji celu publicznego, np. budowy dróg. Pozwolenie wygaśnie też, jeżeli od chwili przerwania budowy minie więcej niż trzy lata.

Na noweli zyskają również inwestorzy mający już ostateczne pozwolenia na budowę, bo trzyletni termin ważności decyzji obejmie także ich.

źródło: Rzeczpospolita, 01-08-2008, Michał Kosiarski