Zobacz prezentację o nowym wzorze wniosku pozwolenia na budowę>>>

3 września 2013 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r., które zmieniło wzór wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1013).


"Nowy wniosek porządkuje i formalizuje procedurę. Będzie wymagał od wnioskodawcy więcej zaangażowania, ale ostatecznie spodziewamy się ułatwienia postępowania administracyjnego i przyspieszenia wydawania decyzji" - powiedział dyrektor WUiA Andrzej Nowak.
 

Zobacz prezentację o nowym wzorze wniosku pozwolenia na budowę>>>