„Poznański Ekolider” to konkurs skierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W trzeciej edycji konkursu udział wzięło 47 szkół. Nagrody w konkursie sfinansowano z wpływów za bilety na poznańskie koncerty Briana Adamasa i Faith No More - organizowane w ramach cyklu "Poznań dla Ziemi".

Uczestnicy konkursu otrzymali od organizatorów dwa zadania. Pierwszym z nich było przygotowanie kampanii informacyjnej na temat ochrony zieleni, natomiast drugim stworzenie projektu praktycznego poświęconego wybranych aspektom ochrony zieleni.

Zwycięzcą w kategorii szkół podstawowych została Szkoła Podstawowa nr 38, która przygotowała blog o ekologii, informujący m.in. o swoich działaniach w ramach konkursu Ekolider i ochrony zieleni. Najlepsze w kategorii gimnazjów okazało się Gimnazjum nr 43 - jego uczniowie zaprezentowali grę planszową, stworzoną na podstawie istniejącej już popularnej gry Eurobiznes, z tym, że zamiast działań finansowych gracze inwestują w ochronę środowiska.

Z kolei w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrało Liceum Ogólnokształcące nr 5, które opisało negatywne skutki działań człowieka w rezerwacie Żurawiniec w Poznaniu, a także opracowało zasady jak tym negatywnym skutkom przeciwdziałać.

Oficjalne rozdanie nagród odbędzie się w ramach Światowego Dniu Ochrony Środowiska, w niedzielę 2 czerwca na terenie Ogrodu Botanicznego UAM.

Nagrodzone dzieci otrzymają 106 rowerów z logo miasta Poznania, których zakup sfinansowano z dochodów związanych z organizacją ubiegłorocznych koncertów Briana Adamsa i zespołu Faith no More. Koncerty te odbywały się w ramach cyklu „Poznań dla Ziemi”.

W trzech edycjach konkursu łącznie przygotowano 200 projektów ekologicznych, w których wzięło udział 1000 uczniów ze 120 szkół wszystkich szczebli. Uczestnicy w pierwszej edycji mieli zająć się tematem oszczędzania energii, w drugiej - zagospodarowania odpadów, a w trzeciej ochroną zieleni.