Dzięki internetowemu Atlasowi Rozmieszczenia Ssaków każdy może sprawdzić, jakie ssaki żyją w jego okolicy. Na mapie Polski - podzielonej na ponad 3 tys. prostokątów - można sprawdzić, gdzie występuje dany ssak. Do wyboru mamy ponad sto gatunków. Są tu sklasyfikowane zarówno ssaki tak powszechne, jak lisy czy sarny, których występowanie zarejestrowano w niemal każdym lądowym prostokącie Polski, czy ssaki rzadziej spotykane - np. kaszaloty czy żołędnice - które można znaleźć na pojedynczych punktach atlasu.

Projekt realizują cztery najważniejsze polskie ośrodki naukowe zajmujące się badaniami ssaków: Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (IOP PAN), Zakład Zoologii Systematycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie oraz Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Projekt ma się zakończyć w przyszłym roku, być może atlas zostanie wydany w formie książkowej. Obecnie Atlas można znaleźć pod adresem: www.iop.krakow.pl.