W ciągu ostatniego tygodnia na najmniej zaawansowanym odcinku C przybyło 20 proc. warstwy wiążącej i podbudowy, co daje w sumie ponad 80 proc. zaawansowania w układaniu warstw na środkowym odcinku autostrady A2.

Położony najbliżej Warszawy odcinek E ma już ułożone wszystkie warstwy. Na odcinkach B i D trwa układanie ostatnich kilometrów warstwy ścieralnej. Na odcinku B pozostało do ułożenia 19 proc., a w ciągu ostatniego tygodnia wzrost w warstwie SMA wyniósł 30 proc. Na odcinku D pozostało do ułożenia 14 proc., gdzie w ciągu ostatniego tygodnia ułożono 38 proc. ostatniej warstwy SMA. W przypadku odcinków B, D i E termin zakończenia kontraktu upływa 6 czerwca, a przejezdność ma być zapewniona w dniu 31 maja.

Na odcinkach A i C, gdzie termin zakończenia kontraktu upływa 15 października, również zanotowano wysokie wzrosty w ostatnim tygodniu. Warstwa wiążąca na odcinku A jest na ukończeniu i wynosi 97 proc., a podbudowa jest zakończona w 100 proc. Na odcinku C warstwa wiążąca wynosi 80 proc., a podbudowa 81 proc.

Kompletowane obecnie dokumenty, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, po weryfikacji inżyniera oraz GDDKiA trafią w formie wniosku do Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego w Warszawie i Łodzi.

Źródło: www.gddkia.gov.pl