Składowisko zlokalizowane będzie na terytorium kompleksu przemysłowego „Wektor”, położonego w odległości ok. 10 km od elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Teren ten zlokalizowany jest w odległości ok. 450 km od granic Polski.

W obiekcie tym będą składowane przez okres ok. 100 lat zeszklone odpady wysoko- i średnioaktywne, które powstały po przerobieniu wypalonego paliwa jądrowego pochodzącego z ukraińskich elektrowni jądrowych.

Więcej informacji: www.gdos.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-transgranicznego-oddzialywania-na-srodowisko

www.gdos.gov.pl