Postępowania infrastruktura i środowisko na Mazowszu w 2011 roku

Pozwolenia na budowę gazociągu Rembelszczyzna - Gustorzyn oraz stacji II linii metra w Warszawie to efekty najważniejszych postępowań prowadzonych przez Wydział Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2011 roku.

Mazowiecki odcinek gazociągu Rembelszczyzna – Gustorzyn (ok. 135 km) będzie budowany na terenie powiatów: płockiego (od granicy gminy Brudzeń Duży), płońskiego, nowodworskiego i legionowskiego (do gminy Nieporęt). Jego powstanie poprawi bezpieczeństwo przesyłu gazu w centralnej Polsce i pozwoli na transport zwiększonych ilości gazu pochodzących z nowych źródeł, m.in. terminalu LNG w Świnoujściu. Postępowanie dotyczące pozwolenia na budowę było bardzo skomplikowane – dokumentacja mieściła się w 350 tomach. Decyzja została wydana już po 30 dniach od wpłynięcia wniosku.

W ramach drugiej linii metra w Warszawie pozwolenia objęły stacje: Rondo ONZ, Świętokrzyska i Dworzec Wileński. Projekty poszczególnych inwestycji obejmują powstanie peronów wraz z wyposażeniem oraz infrastruktury związanej z pracami nad II linią metra, m.in. dróg szynowych, urządzeń: telekomunikacyjnych, zasilania elektrotrakcyjnego oraz sterowania ruchem kolejowym.

Źródło: www.mazowieckie.pl, stan z dnia 26 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 26 czerwca 2012 r.