Jak informuje Rzeczpospolita program „Prosument" to preferencyjne pożyczki (finansowanie zwrotne), uzupełnione dotacją, przeznaczone na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych. Oferuje go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

– Program cieszy się największym zainteresowaniem osób indywidualnych, które złożyły ok. 4500 wniosków, głównie poprzez Bank Ochrony Środowiska, ale też i wojewódzkie fundusze – mówi Rzeczpospolitej Dorota Zawadzka-Stępniak, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Ponad 90 proc. dotychczas złożonych wniosków dotyczy instalacji fotowoltaicznych.

Na inwestycje w systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację o mocy do 40 kW można w latach 2015–2016 otrzymać dotację do 40 proc. kosztów (potem 30 proc.). Preferencyjne finansowanie obejmuje także zakup instalacji energii cieplnej: kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła, ale i kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy do 300 kWt. Dla tych przedsięwzięć do końca 2016 r. dotacja wynosi 20 proc. kosztów, potem 15 proc.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie Rzeczpospolita>>>