Wsparcie na prace B+R

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przezprzedsiębiorstwa, zwane potocznie „szybką ścieżką”, to wsparcie adresowane dla firm, które chcą zrealizować prace B+R (we własnym zakresie lub poprzez ich częściowe zlecenie) i zobowiązują się do wprowadzenia wyniku projektu na rynek.

"Do tej pory w „szybkiej ścieżce” zawarliśmy umowy na realizację 275 projektów, których łączna wartość wynosi blisko 1,3 mld złotych. W wyniku dofinansowanych przedsięwzięć powstaną m.in. zdalnie sterowany robot wielozadaniowy do wykonywania prac budowlanych, spersonalizowana terapia celująca w metabolizm komórek nowotworowych, czy innowacyjny system poprawiający mobilność osób z niepełnosprawnością ruchową" – powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzi dwa odrębne konkursy: jeden z budżetem 1 mld złotych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, drugi - dla dużych firm - w którym do zdobycia będzie łącznie 400 mln zł.
Wnioski o dofinansowanie w obu naborach będzie można składać elektronicznie od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. Konkursy zostaną przeprowadzone etapowo.

Ocena wniosków
Proces oceny wniosków od zakończenia danego etapu naboru potrwa około 60 dni (w konkursie dla MŚP) lub 90 dni (w konkursie dla firm dużych). Złożone wnioski oceni panel ekspertów. Specjaliści przeanalizują m.in. innowacyjność projektu, rynkowe zapotrzebowanie na dane rozwiązanie oraz opłacalność jego wdrożenia.
 
Dowiedz się więcej
Szczegółowa dokumentacja dla obu konkursów znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich.