Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pierwsze dwa konkursy ruszą 8 kwietnia, kolejne trzy - 15 kwietnia, a wnioski będzie można składać do końca miesiąca. Organizuje je Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", które działa na terenie 20 gmin położonych po obu stronach tej rzeki.

Jak powiedziała PAP prezes LGD "Tygiel Doliny Bugu" Agnieszka Wojtkowska, to ostatnie konkursy w tym roku. Chyba że - jak dodała - będą oszczędności z wcześniejszych konkursów.

Pierwszy z nich dotyczy "odnowy i rozwoju wsi". Do podziału jest 3,8 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. gminy, parafie, organizacje pożytku publicznego. Wojtkowska powiedziała, że konkurs dotyczy rewitalizacji centrów miejscowości. Dodała, że nie chodzi tylko o ścisłe centrum miasta, ale miejsca, w których toczy się życie społeczno-kulturalne mieszkańców.

Pieniądze można pozyskać m.in. na remont czy wyposażenie świetlic, rewitalizację parków, zakup i montaż ławek czy latarni.

Drugi z konkursów dotyczy tzw. małych projektów, które mają uatrakcyjnić życie mieszkańców wsi. W tym konkursie m.in. gminy i organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie na stworzenie wirtualnych "panoram" miejscowości i poszczególnych zabytków na terenie LGD. Mają posłużyć do promocji tych miejsc, a także przyczynić się do rozwoju turystyki w danym regionie. Do podziału jest 300 tys. zł.

Nabór do trzech kolejnych konkursów rozpocznie się 15 kwietnia i potrwa do końca miesiąca. Wszystkie one będą dotyczyć inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) - powiedziała Wojtkowska.

W konkursie na "tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", do podziału jest 300 tys. zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest stworzenie dodatkowego miejsca pracy, a pieniądze można przeznaczyć np. na budowę brykieciarni.

W drugim konkursie o dofinansowanie mogą się starać rolnicy, którzy chcą rozpocząć bądź prowadzą już działalność nierolniczą, np. agroturystykę. Wnioski muszą dotyczyć inwestycji w OZE, np. zakupu solarów. Budżet tego konkursu, to 100 tys. zł.

W ostatnim konkursie na tzw. małe projekty, do podziału jest 50 tys. zł, a pieniądze można uzyskać np. na zakup i montaż solarów na dachu świetlicy w danej miejscowości. O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. gminy, organizacje pozarządowe i parafie.