Serwis Nauka w Polsce informuje o konkursie dla zdolnych uczniów - badaczy, którzy mogą zgłaszać swój udział w 18. edycji Polskich Eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców UE.W konkursie mogą wziąć udział osoby zajmujący się naukami ścisłymi, przyrodniczymi, technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi. Zgodnie z regulaminem ustalonym przez Komisję Europejską, mogą to być uczniowie i studenci (co najwyżej I roku studiów) urodzeni pomiędzy 30 września 1991 a 1 września 1998 r.
Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora.
Termin zgłoszeń upływa 31.10.2011 r.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce, 2 sierpnia 2011 r., www.naukawpolsce.pap.pl