Polski rząd inwestuje w ekoinnowacje

„Generator Koncepcji Ekologicznych – GEKON” to najnowszy program polskiego rządu, mający na celu wsparcie finansowe konsorcjów naukowo-przemysłowych w obszarze poszukiwania i wdrożenia technologii przyjaznych środowisku.

25 maja, podczas konferencji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), ogłoszono jego powstanie, na mocy porozumienia pomiędzy NFOŚiGW oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). NCBiR skoncentruje się na finansowaniu obszaru badań i rozwoju, NFOŚiGW będzie finansował obszar wdrożenia obejmujący budowę instalacji demonstracyjnych. Na partnerski program obie instytucje przeznaczyły razem 400 milionów zł. Ta kwota, przez najbliższe 5 lat (w latach 2012-2016) pomoże w opracowaniu co najmniej trzydziestu technologii innowacyjnych w skali międzynarodowej. Narodowy Fundusz zadba, by co najmniej 10 z nich zostało wdrożonych do produkcji.

Program kierowany jest do konsorcjów naukowo-przemysłowych działających w obszarze ekoinnowacji. Dofinansowanie w jego ramach obejmie takie pola, jak: efektywność energetyczna i magazynowanie energii, ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód, pozyskiwanie energii z czystych źródeł oraz środowiskowe aspekty wydobycia gazu niekonwencjonalnego. Beneficjenci programu otrzymają wsparcie finansowe, które mogą przeznaczyć m.in. na: opracowanie planu projektu, zakup maszyn niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, czy nabycie patentów i licencji.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl, stan z dnia 28 maja 2012 r.

Data publikacji: 28 maja 2012 r.