Urząd Zamówień Publicznych udostępnił informację o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2011.
Podstawą informacji jest liczba ogłoszeń opublikowanych od początku roku 2011 w:
1) Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - stan na 28 lutego 2011 r. to 23 671 ogłoszeń; w tym 2728 ogłoszeń o przetargu i konkursie opublikowali polscy zamawiający (około 12 proc. przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE);
2) Biuletynie Zamówień Publicznych - stan na 28 lutego 2011 r. to 49 220 ogłoszeń.
Łączna liczba ogłoszeń opublikowanych w BZP w 2011 roku jest o 5 proc. większa niż w analogicznym okresie roku 2010.
Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP
Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 4 marca 2011 r.

Data publikacji: 7 marca 2011 r.