Ponad 1000 gości z 39 państw uczestniczyło w zorganizowanym z Delhi w Indiach, Szczycie Zrównoważonego Rozwoju. Spotkanie w głównej mierze poświęcone było przygotowaniom do Konferencji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju Rio+20.

Formuła organizacyjna szczytu opierała się na serii paneli tematycznych z udziałem przedstawicieli świata polityki, nauki i biznesu. Wśród poruszanych kwestii znalazła się m.in. problematyka zrównoważonego wykorzystywania zasobów, różnorodności biologicznej i gospodarki leśnej, zmian klimatu, gospodarki wodnej, współpracy międzynarodowej czy innowacyjnych (w tym teleinformacyjnych) technologii).

W trakcie sesji ministerialnej poświęconej przykładom wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu wiceminister J. Zaleski zaprezentował polskie rozwiązania z zakresu wykorzystania instrumentów ekonomicznych w sektorze środowiska. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o roli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w finansowaniu inwestycji służących poprawie stanu środowiska w naszym kraju.

Ponadto uczestnicy szczytu poruszyli kwestie wspólnej wizji długoterminowych działań w ramach procesu Rio+20. Podczas spotkania zwrócono również uwagę na konieczność lepszej integracji trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju (społecznego, gospodarczego i środowiskowego) oraz włączenie filaru finansowego i uwypuklenie kwestii społecznych.

12 Szczyt Zrównoważonego Rozwoju został zorganizowany przez rządowy Instytut Energii i Zasobów Indii.

Źródło: MOS.gov.pl