Tematem numerem jeden w Parlamencie Europejskim było dziś przygotowanie Unii do globalnych negocjacji klimatycznych, które rozpoczną się już 28 listopada w Durbanie w RPA.

Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń podczas Przewodnictwa Polski w Radzie UE w obszarze środowiska. Minister Maćkowiak-Pandera prezentowała stanowisko negocjacyjne Unii Europejskiej i relacjonowała proces przygotowań, który koordynuje Ministerstwo Środowiska.

Polska prezydencja aktywnie i skutecznie wspiera przygotowania do Konferencji klimatycznej w Durbanie. – Teraz do konferencji w Durbanie pozostało już mniej niż dwa tygodnie. Będzie ją można uznać za sukces, jeśli uda się podczas niej w zadowalający sposób podjąć następujące zagadnienia: realizację ustaleń z Cancún oraz ukierunkowanie dalszych prac nad stworzeniem globalnych ram prawnych dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu, odnosząc się jednocześnie do przyszłości Protokołu z Kioto. – podkreśliła minister Pandera w swoim wystąpieniu.

Wystąpienie w Parlamencie Europejskim dotyczyło kluczowych punktów negocjacji klimatycznych, m. in. przyszłości Protokołu z Kioto i stworzenia planu osiągnięcia globalnego prawnie wiążącego porozumienia o ochronie klimatu.

Minister Joanna Maćkowiak-Pandera zaznaczyła, że rolą polskiej prezydencji w Durbanie będzie szukanie możliwości porozumienia w coraz trudniejszym procesie negocjacji klimatycznych.

Minister Maćkowiak – Pandera wzięła też udział w spotkaniu z cyklu „Meet the Presidency”, podczas którego rozmawiała z europarlamentarzystami, przedstawicielami sekretariatu PE oraz dziennikarzami na temat oczekiwań wobec Konferencji klimatycznej w Durbanie. Podsumowując to spotkanie, minister powiedziała, że Parlament Europejski jest kluczową instytucją w systemie instytucjonalnym UE. - Mamy wiele zbieżnych celów jeśli chodzi o nasze przygotowania na konferencję w Durbanie, a zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłość protokołu z Kioto. Liczymy na dobrą współpracę i wsparcie ze strony Parlamentu Europejskiego w Durbanie – podkreśliła minister Pandera.