"Polska będzie brała udział w kształtowaniu utworzonego przez rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich funduszu na rzecz wspierania odnawialnych źródeł energii w krajach rozwijających się" – powiedziała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, która przewodniczyła polskiej delegacji podczas drugiego Zgromadzenia Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA). Spotkanie odbyło się 14 i 15 stycznia 2012 r. w Abu Dhabi.

Podsekretarz stanu w MG poinformowała, że Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej powołała siedmioosobowy Komitet Doradczy ds. OZE. Będzie on zarządzał Funduszem ds. Rozwoju w Abu Dhabi, utworzonym w celu dofinansowywania inwestycji w odnawialne źródła energii. Wiceminister Antoniszyn-Klik zaznaczyła, że Polska odgrywa w IRENA rolę aktywnego reprezentanta regionu Europy Środkowo-Wschodniej, promując odnawialne źródła energii.
Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 19 stycznia 2012 r.