Polacy pracują nad ekotransportem

Środowiska przemysłowe i naukowe zawiązały platformę współpracy dla rozwoju i wdrażania nowoczesnych rozwiązań z obszaru transportu ekologicznego.

Polska Platforma Technologiczna Transportu Ekologicznego (PPTTE) to wynik ponad dwuletniej współpracy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE z przedstawicielami sektora transportowego. W działania te zaangażowane było Ministerstwo Gospodarki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie PPTTE tworzą głównie producenci pojazdów, części lub podzespołów pojazdów.

Koordynator Priorytetu Transport w 7PR Zbigniew Turek informuje, że celem strategicznym Platformy jest wykorzystanie rodzimego potencjału intelektualnego i technologicznego branży transportowej oraz optymalizacja wykorzystania środków krajowych i unijnych. „W Polsce jest bardzo duże zainteresowanie napędami hybrydowymi oraz elektrycznymi. Niektórzy przemysłowi partnerzy wyrazili także zainteresowanie napędami gazowymi”, dodaje.

Jak zaznacza Zbigniew Turek, tworzenie się Platform Technologicznych na poziomie krajowym (w tym i w Polsce) jest naturalnym wynikiem podobnych działań realizowanych m.in. na poziomie europejskim. Europejskie Platformy Technologiczne gromadzą liderów przemysłowych i naukowych w wielu dziedzinach, opracowując wspólne Strategiczne Agendy Badawcze, których celem jest ukazanie możliwych kierunków rozwoju danych branż oraz wskazanie źródeł finansowania inicjatyw rozwoju nowych technologii. Są to jednocześnie grupy doradcze m.in. Komisji Europejskiej przy tworzeniu Europejskich Programów Badawczych, a tym samym i główni ich beneficjenci.

Jednym z pierwszych zadań PPTTE będzie opracowanie Strategicznej Agendy Badawczej, wskazującej aktualne i przyszłe potrzeby technologiczne sektora, których realizacja może być współfinansowania ze źródeł krajowych, ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oraz europejskich - Horyzont 2020 i inne programy wraz z wkładem własnym ze strony sektora przemysłowego.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl, stan z dnia 6 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 6 kwietnia 2012 r.