W ramach rocznego programu studiów Prawo ochrony środowiska Uczelni Łazarskiego słuchacze zdobywają wiedzę z polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska. Studia adresowane są przede wszystkim do kadry menedżerskiej, pracowników i doradców prawnych przedsiębiorstw i spółek, sektora samorządowego oraz ekologicznych organizacji pozarządowych.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy z wieloletnim stażem, w tym eksperci z kancelarii prawnych, urzędnicy sektora ochrony środowiska oraz przedstawiciele sądów administracyjnych.

Tematyka zajęć obejmuje m.in. źródła polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, rodzaje i procedury wydawania pozwoleń na korzystanie ze środowiska, ocenę oddziaływania na środowisko, zasady gospodarki odpadami, utrzymanie czystości i porządku w gminach, zmiany klimatyczne, odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska.


— Absolwenci kierunku nabędą umiejętność sprawnego poruszania się w gąszczu polskich i wspólnotowych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Nasi wykładowcy będą zwracać szczególną uwagę na praktyczne aspekty stosowania i egzekwowania prawa ochrony środowiska, z uwzględnieniem powstających projektów aktów prawnych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej w różnych sektorach gospodarki, organach administracji oraz kancelariach prawnych, świadczących pomoc prawną zakresu prawa ochrony środowiska — mówi Agnieszka Oleksyn-Wajda, radca prawny, kierownik studiów podyplomowych Prawo ochrony środowiska Uczelni Łazarskiego.

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc. Więcej informacji na stronie: http://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-ochrony-srodowiska.