Poszczególne składniki opakowania złożonego powinny być przez przedsiębiorcę rozliczane odrębnie zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. W związku z powyższym, przedsiębiorca wprowadzający na rynek produkty na paletach drewnianych, których elementami składowymi są gwoździe, zobowiązany jest do rozliczenia odrębnie elementów drewnianych oraz pozostałych elementów palety drewnianej wykonanych z innych materiałów.