Inwestycję wzbogaci dodatkowo infrastruktura, która powstanie zgodnie z wcześniejszą umową władz Sopotu z PKP S.A. w sprawie zagospodarowania tego terenu. Nowy kompleks, który zajmuje teren należący do miasta i kolei o powierzchni 17 tys. m2, oprócz dworca, wyposażony zostanie w nowoczesny hotel i parkingi. Przebudowany zostanie ponadto układ komunikacyjny tego rejonu miasta, a także powstanie dwupoziomowy plac miejski, parking podziemny i galeria handlowa. Szacunkowa wartość tego przedsięwzięcia wynosi ok. 100 mln zł. Jak obiecuje prywatny inwestor, prace budowlane rozpoczną się pod koniec 2012 r. (choć umowa przewiduje dłuższy termin), a przewidywane oddanie inwestycji do użytku, to grudzień 2013 r. Dodajmy, że spółka BGI S.A. ubiega się o dofinansowanie unijne tego przedsięwzięcia.

źródło: www.ppp.gov.pl, 24 stycznia 2012 r.