Wykonawcą prac budowlanych jest konsorcjum firm Szczeciński Tramwaj - Strabag, które ma zrealizować inwestycję za ok. 166 mln zł.

"Mamy świadomość, że to dla Szczecina najważniejsza inwestycja ostatnich kilkudziesięciu lat, dzięki której zapewniona zostanie płynna i bezkolizyjna komunikacja między dwiema częściami miasta. W ciągu 24 miesięcy, przy najbardziej korzystnej ofercie dla zamawiającego, wybudujemy nowoczesną infrastrukturę, według najlepszych europejskich standardów" – podkreślili przedstawiciele wykonawcy.

Roboty budowlane mają rozpocząć się w maju br. Wykonawca będzie miał dwa lata na przedłużenie istniejącej linii tramwajowej o cztery kilometry, z węzła komunikacyjnego Basenu Górniczego do tymczasowej pętli przy ul. Turkusowej. Od Basenu Górniczego tramwaj pojedzie bezkolizyjną trasą, pokonując estakady oraz przemieszczając się w specjalnej rynnie.

W ramach inwestycji zaplanowane zostały m.in.: budowa prawie 8-km torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej, budowa przystanków, przebudowa jezdni, budowa chodników, wiaduktu, tunelu.

Projekt budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju uzyskał 106 mln zł unijnego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Docelowo linia ta swój bieg będzie kończyć w Kijewie - będzie przedłużeniem sieci tramwajowej z lewobrzeżnej części miasta do prawobrzeżnej. Całkowity koszt projektu oszacowano na blisko 240 mln zł.