Budowa spalarni to największe przedsięwzięcie inwestycyjne Poznania, współfinansowane przez Unię Europejską. Właścicielem wybudowanej spalarni będzie miasto, a prywatny partner, którym jest spółka celowa Sita Zielona Energia, zaprojektuje ją, wybuduje i będzie eksploatować przez 25 lat. Koszt inwestycji szacowany jest na 725 mln zł, z czego 352 mln zł to dotacja z UE. Spalarnia zacznie funkcjonować w 2016 roku.

„Gospodarka odpadami w Poznaniu to dziś przykład działań, które nastawione są na dbałość o środowisko naturalne. Prawdopodobnie najwyższy poziom odzysku odpadów komunalnych w Polsce, podziwiane programy edukacyjne i inwestycje w środowisko sprawiają, że mamy z czego być dumni (…). Wraz z nową inwestycją, poza technologią, która wkracza do Poznania, przełomem są również zasady, na których budujemy nową spalarnię. Jesteśmy dumni z partnerów, którzy gwarantują nam, że spalarnia będzie kolejnym projektem, który dobrze i na lata służyć będzie mieszkańcom Poznania i środowisku naturalnemu Polski” - powiedział prezydent Poznania Ryszard Grobelny.

Według strony prywatnej poznańska umowa będzie dobrym przykładem dla innych samorządów. „Mamy nadzieję, że poznański projekt będzie przełomowy i formuła partnerstwa publiczno-prywatnego przyjmie się w Polsce przy realizacji ważnych społecznie inwestycji. Korzyści płynące ze współpracy na zasadach PPP są bardzo duże: miasta uzyskują długoterminową gwarancję ceny, która obejmuje nie tylko koszty budowy, jak w tradycyjnych projektach, ale również eksploatacji i utrzymania, więc mogą planować swój budżet w dłuższej perspektywie” - powiedział podczas uroczystości prezes SITA Polska Jean-Michel Kaleta.

Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu jest częścią projektu "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania. Kontrakt 1". Ma on na celu uporządkowanie i organizację gospodarki odpadami komunalnymi Poznania i okolicznych gmin.

Spalarnia odpadów zlokalizowana będzie w dzielnicy Karolin w Poznaniu, tuż przy istniejącej elektrociepłowni. Odpady powstałe, jak zapewniają inwestorzy, w wyniku spalania będą wykorzystywane np. przy budowie dróg, a pozostałe będą w bezpieczny sposób składowane.

Zgodnie z podpisaną umową inwestycja zostanie oddana do użytku najpóźniej w 43 miesiące po podpisaniu umowy, czyli do końca października 2016 roku. Każdego roku w spalarni utylizowanych będzie 210 tys. ton odpadów, dostarczanych przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Za utylizacje tych odpadów Poznań i okoliczne gminy mają w ciągu 25 lat zapłacić 2,115 mld zł.

Poznań dał teren pod inwestycje, udziałem miejskim będzie także dofinansowanie projektu z budżetu UE. Resztę środków zapewni spółka Sita – Zielona Energia.

Finansowanie inwestycji oparte będzie na środkach własnych Sita Zielona Energia, oraz pożyczkach udzielonych firmie przez konsorcjum trzech polskich banków – Pekao SA, PKO BP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Instalacje wybuduje konsorcjum Hitachi Zosen Inova, jeden ze światowych liderów w dziedzinie energii z odpadów komunalnych oraz Hochtief, jedna z największych na świecie firm budowlanych.

Sita-Zielona Energia została utworzona przez Sita Polska i Marguerite Waste Polska. Sita Polska to spółka zależna Suez Environnement, światowego lidera w rozwiązaniach środowiskowych. W Europie Zachodniej Suez Environnement obsługuje 48 instalacji termicznego przekształcania odpadów, przetwarzających ok. 9 mln ton odpadów komunalnych rocznie. Natomiast Marguerite Waste Polska należy do funduszu inwestycyjnego Marguerite Fund, założonego przy wsparciu europejskich instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego i PKO BP, w celu inwestowania w kapitałochłonne projekty w sektorach energii odnawialnej oraz infrastruktury transportowej w Unii Europejskiej.