Podlasie: działania informacyjne na obszarach Natura 2000

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała, że działaniami informacyjnymi objęto 10 obszarów zaliczanych do sieci Natura 2000: Bagno Wizna, Pojezierze Sejneńskie, Dolina Górnej Rospudy, Dolina Górnego Nurca, Ostoja Narwiańska, Przełomowa Dolina Narwi, Czerwony Bór, Puszcza Knyszyńska, Ostoja Knyszyńska, Ostoja Augustowska.

Dla każdego z obszarów opracowana została tablica (informująca o walorach i celach ochrony) ustawiona w terenie oraz folder zawierający podstawowe informacje o obszarze i jego przedmiotach ochrony. Ponadto ustawionych zostało niemal 50 tablic z nazwą obszaru na jego granicy. Wszystkie te działania mają podnosić wiedzę mieszkańców regionu na temat lokalizacji obszaru oraz informować o celu funkcjonowania poszczególnych obszarów Natura 2000 w województwie podlaskim.

Projekt jest kontynuacją działań realizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku w latach ubiegłych i podobnie jak wcześniej, finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 5 października 2012 r.

Data publikacji: 5 października 2012 r.