Jak poinformował w poniedziałek prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie Witold Stanoch, dzięki rozbudowie zakład zwiększy swoje moce przerobowe nawet sześciokrotnie. „W związku z tą inwestycją w planach mamy też zatrudnienie dodatkowo ok. 40 osób” - dodał.

Rozbudowę zakładu przeprowadzi firma Skanska, z którą podpisano umowę. Zakres prac, jakie firma wykona obejmuje m.in. budowę hali głównej z linią technologiczną sortowni odpadów stałych, wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi, a także strefą buforowania odpadów suchych.

Ponadto powstaną także: budynek magazynowy do przechowywania odpadów niebezpiecznych, waga samochodowa oraz wiata do magazynowania kompostu. Natomiast istniejący budynek socjalny zostanie przebudowany; powstanie też nowy budynek administracyjny. W zakres inwestycji wchodzi również wykonanie: dróg, placów, parkingów, chodników, ogrodzeń, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągów wraz z przyłączami oraz sieci energetycznych.

Jak poinformował PAP Piotr Kozłowicz z firmy Skanska, rozbudowa pozwoli na wydłużenie czasu pracy zakładu do dwóch zmian - dziennej i nocnej. Obecnie zakład pracuje w dzień.

„Dzięki rozbudowie zakład będzie przyjmował zwiększoną ilość odpadów komunalnych pochodzących ze wstępnej segregacji i będzie miał lepsze warunki do ich gromadzenia i przechowywania. Możliwa także będzie zbiórka nowych rodzajów odpadów niebezpiecznych – lodówek, zamrażarek oraz opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin” - zaznaczył.

Zakład w Paszczynie obsługuje ponad 155 tys. osób i jest jednym z największych tego typu przedsiębiorstw w zachodniej części woj. podkarpackiego.

Całkowity koszt projektu "Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie", który obejmuje nie tylko umowę z firmą Skanska, wynosi ponad 22 mln zł. Z tej kwoty 85 proc. stanowi dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. (PAP)

huk/ amac/