Do końca marca 2014 r. limit odliczeń przy nabywaniu pojazdów samochodowych wynosił 60%, nie więcej niż 6000 zł kwoty podatku (np. wynikającej z faktury dokumentującej zakup samochodu). Z dniem 1 kwietnia 2014 r. limit ten został zastąpiony limitem procentowym w wysokości 50% (bez limitu kwotowego).

Zmiana ta nie wpływa na kwotę podatku odliczonego przy nabyciu samochodów przed 1 kwietnia 2014 r. A zatem w związku ze zmianą przepisów podatnicy użytkujący pojazdy samochodowe nabyte przed 1 kwietnia 2014 r. nie muszą korygować podatku odliczonego przy ich nabyciu.

Ważne!
W związku ze zmianą przepisów podatnicy użytkujący samochody nabyte przed 1 kwietnia 2014 r. nie muszą korygować podatku odliczonego przy ich nabyciu.
Przykład:
W dniu 10 lipca 2013 r. podatnik kupił samochód osobowy za 40.000 zł netto + 9200 zł VAT. Z tytułu zakupu tego samochodu podatnik odliczył 5520 zł (9200 zł x 60%). Mimo, że jest to kwota wyższa od kwoty, którą podatnik mógłby odliczyć na gruncie przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. (9200 zł x 50% = 4600 zł), podatnik nie musi w związku z wejściem w życie nowych przepisów korygować podatku odliczonego przy nabyciu przedmiotowego samochodu.
W związku ze zmianą przepisów podatnicy użytkujący pojazdy samochodowe nabyte przed 1 kwietnia 2014 r. nie są również uprawnieni do zwiększania (np. w drodze korekty) podatku odliczonego przy nabyciu tych pojazdów. Zwrócenie na to uwagi jest o tyle istotne, że często kwota podatku do odliczenia na gruncie nowych przepisów byłaby wyższa niż na gruncie przepisów obowiązujących do końca marca 2014 r.
Ważne!
W związku ze zmianą przepisów podatnicy użytkujący samochody nabyte przed 1 kwietnia 2014 r. nie są uprawnieni do zwiększania (np. w drodze korekty) kwoty podatku odliczonego przy ich nabyciu.
Przykład:
W dniu 15 marca 2013 r. podatnik kupił samochód osobowy za 75.000 zł netto + 17.250 zł. Z tytułu zakupu tego samochodu podatnik odliczył 6000 zł (17.250 x 60% = 10.350 zł, a więc więcej niż obowiązujący do końca marca 2014 r. limit 6000 zł), a więc mniej niż mógłby odliczyć, gdyby miały zastosowanie przepisy obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. (17.250 zł x 50% = 8625 zł). Wejście w życie nowych przepisów nie uprawnia podatnika do zwiększenia (np. w drodze korekty) zwiększenia kwoty podatku odliczonego przy nabyciu samochodu.
Odliczanie VAT przy nabywaniu paliwa do pojazdów samochodowych nabytych przed 1 kwietnia 2014 r.
Od 1 kwietnia 2014 r. pojazdy samochodowe z punktu widzenia możliwości odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu oraz imporcie paliwa dzielą się na trzy grupy. Podział ten obowiązuje również w przypadku nabywania oraz importu paliwa do pojazdów samochodowych nabytych przed 1 kwietnia 2014 r.
Trzy grupy pojazdów samochodowych z punktu widzenia możliwości odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu oraz imporcie paliwa
• pojazdy samochodowe uprawniające do odliczania całej kwoty podatku z tytułu nabywania oraz importu paliwa wykorzystywanego do ich napędu,
• pojazdy samochodowe nieuprawniające do odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu oraz imporcie paliwa wykorzystywanego do ich napędu,
• pojazdy samochodowe, w których przypadku kwota podatku naliczonego przy nabywaniu oraz imporcie paliwa wykorzystywanego do ich napędu ograniczona jest do 50%.
Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy