Pytanie
W procesie aluminizacji detali stosuje się produkt (tzw. pelet) zawierający w składzie chrom metaliczny [CAS 7440-47-3] skład 30-96% oraz aluminium [CAS 7429-90-5] skład 4-70%. Alumnizacja zachodzi w piecach przy temp. ok. 1070 stopni C. Po pewnym czasie pelet jest wymieniany i powstaje odpad. Proszę o pomoc w ustaleniu kodu takiego odpadu. Odpad ten jest w postaci stałej (wygląda to trochę jak kamyki zmieszane ze żwirem), nie jest zanieczyszczony. Dodatkowo odpad ten firma zamierza wysyłać do Niemiec za pośrednictwem przewoźnika we Francji.
Czy potrzebne będzie zgłoszenie do GIOŚ?
Czy odpad ten będzie można zaklasyfikować pod kodem z zielonej listy B1010?