Z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 września 2008 r. (nr ILPB2/415-416/08-3/ES) wynika, że podatnik, który sprzeda nieruchomość z nieukończoną budową po upływie dziesięciu lat od jej nabycia, nie będzie musiał zwracać ulgi budowlanej, z której korzystał na tę nieruchomość.
W przedmiotowej sprawie podatnik zamierzał sprzedać nieruchomość z inwestycją w stanie nieukończonym. Nabył działkę w 1992 roku, pozwolenie na budowę budynku na wynajem uzyskał w 1996 roku, zaś w latach 1997-2002 korzystał z ulgi budowlanej przysługującej na budowę budynku wielorodzinnego pod wynajem. Izba Skarbowa uznała, że podatnik nie będzie zobowiązany do zwrotu ulgi z tytułu budowy budynku wielorodzinnego, ponieważ sprzedaż nieruchomości z nieukończoną budową nastąpi po upływie dziesięciu lat od jej nabycia, tj. licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości gruntowej. Podatnik nie będzie miał również obowiązku opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości, gdyż minęło dziesięć lat od jej nabycia, tj. licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości gruntowej.

źródło: Gazeta Prawna, 6 października 2008 r., Ewa Matyszewska