Pod względem nominalnej wartości płacy minimalnej, wyrażonej w euro, Polska zajmuje 12 pozycję wśród krajów UE – wynika z zestawiania przygotowanego przez Sedlak & Sedlak.
Pod względem nominalnej wartości płacy minimalnej, wyrażonej w euro, Polska zajmuje 12 pozycję wśród 21 krajów Unii Europejskiej. Najwyższa stawka wynagrodzenia minimalnego obowiązuje w Luksemburgu – 1 874 EUR. Jest ona blisko 5 razy większa niż w Polsce. Najniższe wynagrodzenie minimalne otrzymują mieszkańcy Rumunii – 158 EUR. Jest to zaledwie 40% płacy minimalnej obowiązującejw Polsce. W Chorwacji, która w 2013 roku została włączona do Unii Europejskiej płaca minimalna jest o 5% niższa niż w Polsce.