BuildDesk Polska, ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej, został wyróżniony Laurem Buildera w kategorii Doradztwo dla Budownictwa. Jest to coroczna nagroda przyznawana przez miesięcznik Builder firmom i instytucjom, których działalność i świadczone usługi wspierają rozwój branży budowlanej.

– To nie jest nagroda tylko dla nas, to nagroda dla rynku za docenienie doradztwa energetycznego. Szczególnie teraz, w sytuacji kryzysu gospodarczego oraz rosnącej świadomości ekologicznej Polaków cieszymy się, że dostrzeżono potrzebę zmniejszania zużycia energii – mówił odbierający wyróżnienie Konrad Witczak, Konsultant ds. Efektywności Energetycznej BuildDesk Polska. – Ta nagroda udowadnia przede wszystkim, że celem certyfikacji energetycznej jest służenie ludziom, a nie przeszkadzanie w budowie. Należy podkreślać, że certyfikacja jest narzędziem, a nie celem samym w sobie – dodaje Piotr Pawlak, Dyrektor Zarządzający BuildDesk Polska.

Kapituła w swoim wyborze kierowała się przede wszystkim dostępnością produktu lub usługi, nowatorstwem, dostosowaniem do wymogów branży budowlanej, potrzebom klientów i zmieniającego się rynku, a także relacjom firma – klient. Przewodniczył jej profesor Kazimierz Szulborski, ceniony znawca branży budowlanej, a zarazem kierownik Zakładu Mechaniki Konstrukcji Politechniki Warszawskiej.

Obok BuildDesk Polska zwycięzcami tegorocznej edycji Laurów Buildera zostali m.in. Politechnika Białostocka w kategorii Nauka i Edukacja na Rzecz Budownictwa oraz Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii Produkty i Usługi Finansowe dla Budownictwa.

BuildDesk Polska Sp. z o.o. jest niezależną firmą konsultingową i doradczą, specjalizującą się w zagadnieniach związanych z efektywnością energetyczną w budynkach. - Filozofia działania BuildDesk oparta jest na współpracy z najlepszymi specjalistami danej dziedziny, aby zaoferować rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb klienta. BuildDesk przygotowuje narzędzia i rozwiązania dedykowane dla grup związanych zawodowo z problematyką analizy, auditingu i certyfikacji energetycznej - mówi Piotr Pawlak. BuildDesk jest członkiem Grupy Rockwool. BuildDesk Polska rozpoczął działalność z początkiem 2008 roku. Jest to już szósta firma z logo BuildDesk w Europie po Danii, Holandii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Niemczech.