GDDKiA przekazała do Krajowego Funduszu Drogowego dyspozycje realizacji przelewów uznanych zaliczek. Pieniądze na kontach pokrzywdzonych przedsiębiorców powinny znaleźć się w ciągu najbliższego tygodnia. Przedsiębiorcy, którzy jako pierwsi otrzymają zaliczki, złożyli wnioski do oddziału GDDKiA w Krakowie. W związku ze spełnieniem przez nich wszystkich warunków określonych w ustawie, zostały uznane zaliczki w wysokości do 50 proc. zweryfikowanej kwoty. Łącznie wszystkim sześciu przedsiębiorcom zostanie wypłacona zaliczka w wysokości prawie 285 tys. zł.

Źródło: www.gddkia.gov.pl