Pieniądze na innowacje ekologiczne

Komisja Europejska postanowiła przeznaczyć 31,5 mln euro na wprowadzenie na rynek rozwiązań z zakresu ochrony środowiska. Niedawno opublikowała zaproszenie do składania wniosków dla najlepszych 45 projektów ekoinnowacyjnych. Termin na ich złożenie mija 5 września 2013 r. Środki na wspieranie ekoinnowacji mają także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Fundusze Norweskie (EOG).

"Innowacja ekologiczna oznacza nie tylko znalezienie niszy rynkowej przez przedsiębiorstwa ekologiczne. Konkurencyjność Europy w nadchodzących dziesięcioleciach będzie zależała od jej zdolności do przezwyciężania ograniczeń związanych z zasobami. Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa są katalizatorami tych przemian dla całej gospodarki. Zachęcam w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa do ubiegania się o finansowanie oraz wsparcie Europy w jej przywódczej roli w takich sektorach jak gospodarka wodą i odpadami." – powiedział unijny komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik.

Wnioski mogą powinny dotyczyć wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska w następujących dziedzinach: recykling materiałów, woda, ekologiczne produkty budowlane, przedsiębiorstwa ekologiczne, sektor żywności i napojów. Wnioski mogą składać wszystkie prywatne przedsiębiorstwa z obszaru Unii Europejskiej, ale Komisja zachęca przede wszystkim małe i średnie firmy, "które opracowały innowacyjne i ekologiczne produkty, procesy lub usługi, ale mają trudności z wprowadzeniem ich na rynek".

Obecnie realizowanych jest już ponad 185 projektów. Dotyczą one – jak przykładowo podaje KE - optymalizacji technologii ponownego wykorzystania cegły rozbiórkowej w przemyśle budowlanym; produkcji obuwia skórzanego wolnego od szkodliwych chemikaliów; stosowania CO2 w wykorzystywaniu naturalnych źródeł Omega-3; nowych technik produkcji dywanów.

Budżet przeznaczony na Inicjatywę Ekoinnowacje wynosi ok. 220 mln euro na lata 2008-2013. Jest ona finansowana w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), który wspiera produkty sprawdzone pod względem technologicznym, przyczyniające się do lepszego wykorzystania zasobów naturalnych Europy. Program jest zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI).

Innowacje ekologiczne są wspierane także poprzez inne programy, jednym z nich jest Program Badań Stosowanych (PBS) realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Realizowane są obecnie projekty ekologiczne na kwotę 51,5 mln złotych. Centrum jest – jak tłumaczył w maju Piotr Pryciński, zastępca kierownika działu zarządzania programami, w trakcie VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej - agencją wykonawczą podlegającą pod Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i pośredniczy w realizacji wielu programów, także unijnych.

Generator Koncepcji Ekologicznych (GEKON) wspiera np. pozyskiwanie energii z czystych źródeł. Od 2012 r. przeznaczono na ten cel 400 mld złotych. Program jest w trakcie procedury konkursowej, dotychczas wpłynęło 335 wniosków. "Ekoinnowacje to na razie 6-8 procent wniosków" – wyjaśniał Piotr Pryciński w rozmowie z EurActiv.pl. Proporcje te powinny się zwiększyć wraz z kolejną unijną perspektywą finansową na lata 2014-2020.

NCBiR dysponuje w obecnej, dobiegającej końca perspektywie finansowej 2007-2013 kwotą ponad 4,1 mld euro. Dotyczy ona trzech programów operacyjnych: Innowacyjnej Gospodarki, Kapitału Ludzkiego oraz Infrastruktury i Środowiska. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakontraktowano już wszystkie dostępne środki, natomiast w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest to 95 proc., a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 81 proc.

W maju skończył się nabór wniosków na program Era Net Solar. Centrum realizuje też program dotyczący efektywności energetycznej - Era Net Smart Grids. Drugi konkurs w ramach programu Blue Gas odbędzie się natomiast w sierpniu. Budżet NCBiR na 2013 rok to, jak wyjaśniał Piotr Pryciński, 4 mld 468 mln złotych.

Prawie 280 mln zł przewidzianych jest natomiast z Funduszy Norweskich na oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Pod koniec maja tego roku został ogłoszony otwarty nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej w budynkach i wzrostu produkcji ze źródeł odnawialnych.

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, wnioski o dofinansowanie w ramach Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii można składać od 10 czerwca 2013 roku do 12 sierpnia 2013 roku. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów niepublicznych realizujące zadania publiczne.

Źródło: www.euractiv.pl, stan z dnia 7 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 7 czerwca 2013 r.