W ministerstwie gospodarki odbyła się konferencja na temat paliw metanowych. Tematem przewodnim było Wykorzystanie alternatywnych paliw i napędów w transporcie oraz możliwości ich promowania w Polsce.

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński otwierając spotkanie podkreślił, że wprowadzenie i upowszechnianie paliw metanowych korzystnie wpłynie na naszą gospodarkę oraz ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko. Ponadto propozycje eko i energoszczednych rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego otwierają szerokie perspektywy dla zaawansowanych technologii biopaliw gazowych nowej generacji – dodał.


Wicepremier przypomniał, że paliwa alternatywne są istotnym tematem obrad Międzyresortowego Zespołu ds. Motoryzacji pod kierownictwem MG. – Zespół opracowuje obecnie m.in. „Krajowy program wykorzystania gazu ziemnego i biometanu w transporcie”. Dzisiejsza konferencja to kolejny etap przygotowań materiału na ten temat – wyjaśnił.

W opinii wicepremiera Piechocińskiego zastosowanie nowoczesnych projektów metanowych w praktyce zależy także od odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz skutecznych zachęt dla inwestorów. – O takich rozwiązaniach rozmawiamy nie tylko w Polsce ale przede wszystkim na forum unijnym. Dlatego nasi eksperci aktywnie uczestniczą m.in. w obradach unijnej Grupy Wysokiego Szczebla CARS 21, koncentrującej się nowoczesnej polityce przemysłowej – dodał.