Minister skarbu przedstawił swoje plany i oczekiwania w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego wobec PKN Orlen, Grupy Lotos i PGNiG. Ta ostatnia spółka już deklaruje chęć współpracy – informuje "Parkiet".
W listach do zarządów i rad nadzorczych spółek, szef resortu skarbu Mikołaj Budzanowski przekonuje, że w najbliższym czasie zaangażowanie w tę działalność będzie wpływało na pozycję wszystkich trzech firm.
Według gazety giełdy, MSP zakreśliło trzy grupy priorytetów ws. gazu łupkowego: intensyfikacja prac poszukiwawczych, zmiany prawne umożliwiające łatwiejsze prowadzenie inwestycji oraz współpraca spółek Skarbu Państwa. W ten ostatni obszar działalności mają wejść kolejne podmioty, m.in. grupy energetyczne.
PGNiG już deklaruje chęć współpracy. "Poszukiwania gazu łupkowego to nasz główny biznes. Jeśli firmy paliwowe i energetyczne chcą współpracować, to muszą przede wszystkim sobie odpowiedzieć na pytanie, co konkretnie zamierzają robić w tej dziedzinie i jak mocno się w nią zaangażować" – mówi wiceprezes PGNiG Radosław Dudziński. W 2012 r. PGNiG na poszukiwania gazu łupkowego wyda 200 mln zł.
PKN Orlen również zapewnia, że poszukiwania gazu łupkowego traktuje priorytetowo. (PAP)