Zgodnie z umową z DONG Energy, PGE nabyła operujące farmy wiatrowe w Karnicach o zainstalowanej mocy 30 MW oraz Jagniątkowie o zainstalowanej mocy 30,5 MW, z zabezpieczonymi kontraktowo odbiorem energii i certyfikatów, odpowiednio dla farmy w Karnicach do końca 2020 roku oraz dla farmy w Jagniątkowie do końca 2017 roku. Produkcja energii elektrycznej w obu farmach wiatrowych łącznie wyniosła 146 GWh w 2012 roku.

Ponadto, PGE przejęło pakiet projektów o planowanej mocy około 555 MW, w tym 130 MW projektów będących w zaawansowanym stadium rozwoju, których termin oddania do eksploatacji planowany jest stopniowo w latach 2014-2016. Planowany termin oddania do eksploatacji pozostałych projektów to lata 2017-2018.

Wartość transakcji (Enterprise Value) z DONG Energy, zrealizowanej przez PGE wynosi ok. 683 mln zł.

PGE podała, że po transakcji z DONG Energy moc zainstalowana farm wiatrowych w portfelu wytwórczym spółki wzrasta ze 138 MW do ok. 198,5 MW.

W ramach transakcji grupa Energa przejęła z kolei pracującą farmę wiatrową w Karcinie w województwie zachodniopomorskim o mocy 51 MW oraz pięć rozpoczętych projektów w północnej Polsce o łącznej planowanej mocy około 220 MW.