Minister gospodarki zabrał głos podczas warsztatu nt. złotych zasad wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Zdaniem Pawlaka – Gaz ziemny ze złóż niekonwencjonalnych może być w najbliższym czasie ważnym elementem w bilansie energetycznym wielu krajów.

W opinii wicepremiera ze względu na wysokie ceny surowców, należy szukać nowoczesnych technologii, które pozwolą zwiększyć efektywność energetyczną. – Perspektywy wydobycia gazu łupkowego w Polsce są bardzo obiecujące. Tereny poszukiwań obejmują już ponad 11 proc. powierzchni kraju – powiedział wicepremier Pawlak. Według niektórych szacunków zasoby gazu ze złóż niekonwencjonalnych mogą sięgać nawet 5,3 bln m³.

Główny Ekonomista MAE Fatih Birol zgodził się z opinią, że nadchodzi złota era gazu zarówno dla dostawców, jak i dla odbiorców. – W 2035 r. gaz niekonwencjonalny stanowić będzie jedną piątą całkowitego wydobycia tego surowca – przekonywał.

Spotkanie zorganizowane wspólnie z Międzynarodową Agencją Energetyczną (MAE) oraz władzami Meksyku odbyło się 7 marca 2012 r. w Warszawie.