Otwarcie węzła Karczemki na Obwodnicy Trójmiasta

Minister Transportu Sławomir Nowak dokonał oficjalnego otwarcia węzła Karczemki łączącego drogę ekspresową S6 i drogę krajową nr 7.

Oddany do ruchu 15 maja węzeł Karczemki jest największym węzłem drogowym w północnej Polsce. Dzięki niemu został odblokowany główny wylot z Gdańska w kierunku Kaszub. Ponadto zapewnia płynne połączenie centrum miasta z Obwodnicą Trójmiasta, gdzie wszystkie relacje odbywają się w sposób bezkolizyjny. Według przeprowadzonych symulacji węzeł zapewni płynną komunikację w tym rejonie nawet po 2025 roku. Koszt budowy wyniósł 267 391 884,22 zł. Inwestycja finansowana była ze środków Krajowego Funduszu Drogowego i współfinansowana przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko (173 932 648,46 zł) oraz środków operatora centrum handlowego.

Źródło: www.transport.gov.pl, stan z dnia 28 maja 2012 r.

Data publikacji: 28 maja 2012 r.