Otwarcie przebudowanej drogi w Legionowie

Inwestycję w ciągu ulic Jana Pawła I, Mareckiego i Alei Legionów zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszt przedsięwzięcia to prawie 2,5 mln zł. Z budżetu państwa przekazano dofinansowanie w wysokości ok. 747 tys. zł.

Zakres prac objął m.in. wykonanie: nakładki asfaltowej, 107 zjazdów na posesje i systemów odwodnienia. Zbudowano także ponad 1-kilometrowy ciąg pieszo – rowerowy w Al. Legionów i 286 m ścieżki rowerowej na ul. Jana Pawła I. Przy szkole podstawowej nr 4 powstały dwie zatoki autobusowe. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój jest kontynuacją rządowego programu realizowanego w latach 2008 – 2011, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. Podczas trzech edycji programu w województwie mazowieckim wybudowano/zmodernizowano 782 km dróg - 368 km w gminach oraz 414 km w powiatach.

Źródło: www.mazowieckie.pl, stan z dnia 20 listopada 2012

Data publikacji: 20 listopada 2012 r.