Nowy wykonawca będzie miał 10 miesięcy na dokończenie budowy tego odcinka S19. Zakres robót obejmuje m.in. budowę węzła „Świlcza”, dokończenie budowy obiektów inżynierskich (3 wiadukty, 1 most, 6 przepustów z blach falistych), dokończenie budowy kanalizacji deszczowej, nasypów, warstw podbudowy oraz nawierzchni bitumicznych, a także budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem, urządzeń związanych z ochroną środowiska, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz dróg serwisowych.

Źródło: www.gddkia.gov.pl