Otwarcie ofert na budowę węzła Tczewska na A6

W postępowaniu na budowę węzła Tczewska na autostradzie A6 zostało złożonych 12 ofert. Ceny wszystkich ofert oscylowały wokół 16 mln zł, co stanowi 50 proc. kwoty, jaką Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła na realizację tego zamówienia.

Najniższą cenę zaoferowała firma Eurovia Polska. Na wybudowanie nowego węzła w miejscu obecnego przecięcia autostrady A6 przez ulicę Tczewską w Szczecinie wykonawca będzie miał 12 miesięcy. Inwestycja ma na celu poprawę skomunikowania wschodnich dzielnic Szczecina oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po wybudowaniu węzła i dróg dojazdowych wyeliminowane zostanie kolizyjne skrzyżowanie drogi S3 z ulicą Goleniowską, na którym w przeszłości często dochodziło do wypadków.

Po sprawdzeniu poprawności złożonych dokumentów zostanie dokonany wybór wykonawcy. Podpisanie umowy na budowę węzła, o ile nie będzie odwołań, spodziewane jest na przełomie czerwca/lipca tego roku.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.gddkia.gov.pl, stan z dnia 13 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 13 czerwca 2013 r.