W ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia ogłoszono przetarg na modernizację dróg o łącznej długości prawie 5,5 km. Przebudowano odcinek trasy łączącej Dąbrowę i Boguty oraz fragment drogi Czyżew – Klukowo. Zakres prac objął m.in. remont nawierzchni oraz wykonanie chodników.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 4,1 mln zł. Dofinansowanie rządowe wyniosło ok. 2 mln zł. Pozostała część kwoty pochodzi ze środków własnych gminy. W 2012 r. kontynuowano remont drogi powiatowej relacji Dąbrowa – Boguty-Pianki wraz z odbudową jej uszkodzonych odcinków. W ramach prac m.in. poszerzono jezdnię, wymieniono nawierzchnię oraz postawiono nowe znaki drogowe. Dzięki rządowemu dofinansowaniu wynoszącemu 1,8 mln zł udało się zmodernizowaćblisko 8 km drogi. Inwestycja kosztowała 4 mln zł.

Źródło: www.mazowieckie.pl