Pytanie
Firma A (posiadająca instalację do unieszkodliwiania odpadów) zwróciła się do wojewody o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, unieszkodliwianie i odzysk odpadów oraz na zbieranie i transport odpadów. Wojewoda wydał pozwolenie, zgodnie z żądaniem strony, w sierpniu 2004 r. W grudniu 2004 r. firma zwróciła się ponownie do wojewody o zmianę wydanego pozwolenia w zakresie odzysku oraz zbierania i transportu odpadów. Wojewoda ponownie spełnił żądanie strony i zmienił dotychczasową decyzję. W 2005 r. firma A uzyskała pozwolenie zintegrowane dla instalacji unieszkodliwiania odpadów - pozwolenie obejmowało unieszkodliwianie, odzysk i wytwarzanie odpadów. W marcu 2007 r. firma A ponownie zwróciła się do wojewody o zmianę pozwolenia z 2004 r. w zakresie wytwarzania oraz zbierania i transportu odpadów. Wojewoda przesłał staroście wniosek firmy w zakresie zbierania i transportu.
Czy starosta ma podstawę prawną do dokonania czynności urzędowych - zmiany pozwolenia w zakresie zbierania i transportu odpadów?