Opakowania w Polsce - fakty i liczby

W 2011 r. na polski rynek wprowadzono ponad 4,6 mln ton opakowań. Jest to liczba, która rośnie z roku na rok. Ok. 25% masy opakowań pozostaje poza systemem (nie jest zgłaszana wbrew obowiązkom do marszałków województw). Zaradzić ma temu nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Coraz więcej jest opakowań z tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury oraz opakowań wielomateriałowych.

Polska do 2014 r. ma obowiązek osiągnąć poniższe poziomy recyklingu (zgodnie z dyrektywą 2004/12/WE zmieniającą dyrektywę 94/62/WE):

- odzysk na minimalnym poziomie 60%, bez górnego ograniczenia,

- minimalny poziom recyklingu 55%, a maksymalny 80% masy odpadów opakowaniowych,

- minimalne poziomy recyklingu dla poszczególnych materiałów opakowaniowych wynoszą: papier – 60%, metale – 50%, szkło – 60%, tworzywa sztuczne – 22,5% (wyłącznie przetwarzane na tworzywa sztuczne), drewno – 15%.

W Polsce co roku wytwarzamy ok. 12 mln ton odpadów komunalnych. W większości (ponad 70%) trafiają one na składowiska. Na mocy nowych dyrektyw UE, w tym dyrektywy opakowaniowej 2004/12/EC, do 2014 r. Polska musi ograniczyć składowanie odpadów biodegradowalnych do 35% (w stosunku do roku 1995).

Senat zajmie się ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, uchwaloną przez Sejm w dniu 10 maja, na najbliższym posiedzeniu, które rozpocznie się 5 czerwca.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 4 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 4 czerwca 2013 r.